Beslut: fråga om nedläggning av förskola, fritidshem och grundskola i Lillhärdal går vidare till kommunstyrelsen

Antalet barn och elever vid Furulundsskolan i Lillhärdal har minskat de senaste åren. Befolkningsprognoser visar att barnkullarna kommer att bli ännu mindre i framtiden. Bildningsförvaltningen föreslår därför att verksamheten läggs ned efter vårterminen 2024 och att barn och elever flyttar till Sveg. Bildningsutskottet beslutade den 14 september att överlämna underlaget till kommunstyrelsen för beslut.

Kommunstyrelsen tar ställning till förslaget vid sitt möte den 19 oktober. Kommunfullmäktige tar slutligen ställning till förslaget den 30 november 2023.

Senast uppdaterad: 14 september 2023 13:09
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas