Lämna uppgifter för omklassning av livsmedelsverksamheter

Under hösten 2023 kommer livsmedelsverksamheter i alla landets kommuner att klassas om. Bakgrunden är att Livsmedelsverket inför en ny modell för riskklassning av livsmedelsverksamheter i Sverige år 2024.

Uppgifter om din verksamhet lämnar du in via e-tjänsten ”Omklassning av livsmedelsanläggning”, helst innan den 31 oktober 2023. Efter att du lämnat uppgifterna i e-tjänsten kommer miljö- och byggnämnden att skicka dig ett beslut om ny riskklass, som gäller från den 1 januari 2024.

För dig som inte har möjlighet att använda e-tjänst finns andra alternativ, kontakta kundservice miljö och bygg via mejl mob@berg.se eller telefon 0687-165 00.

Läs mer här: Livsmedel och hälsa

Gå direkt till e-tjänsten: Lämna uppgifter om livsmedelsverksamhet i Bergs och Härjedalens kommuner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Senast uppdaterad: 26 september 2023 14:01
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas