Information om skollokaler för högstadium och gymnasium i Sveg

I slutet av augusti orsakade stormen Hans stora fuktskador på Södra skolan i Sveg. Utredning om byggnadernas skick pågår och tills vidare undervisas skolans högstadie- och gymnasieelever i tillfälliga lokaler.

Elever i årskurs 7-8 har sin undervisning i Lillhärdal och elever i årskurs 9 har sin undervisning i Ytterhogdal. Gymnasieelever har fortsatt sin undervisning i tillfälliga lokaler i Sveg.

Under tiden som utredning och planering för permanenta skollokaler pågår kommer kommunen att hyra moduler som ska fungera som tillfälliga undervisningslokaler i Sveg.

Tillfälliga skolmoduler tas i bruk efter jul

De tillfälliga skolmoduler som ska sättas upp bakom Södra skolan blir klara för inflyttning efter jul. Det innebär att kommunens högstadieelever kommer att åka buss till undervisning i Lillhärdal och Ytterhogdal terminen ut.

Sanering och fuktmätning av Södra skolan pågår

Denna vecka (40) saneras lokalerna i Södra skolans A-hus. Efter saneringen görs en luftmätning för att se om hela huset, eller delar av det, går att använda till undervisning. Resultatet av luftmätningen blir klart veckan efter mätningen så besked om möjligheten att använda A-huset kommer förhoppningsvis under vecka 41.

Mer information

Information om vad som händer med Södra skolan, undervisningslokaler med mera sammanställs varje tisdag på följande plats:

Aktuellt om skollokaler för högstadium och gymnasium i Sveg

Senast uppdaterad: 2 oktober 2023 15:50
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas