Kvalitetspris till gruppboendet Myrgränd

Gruppboendet Myrgränd får årets kvalitetspris. Det beslutade socialutskottet 31 oktober 2023.

Motiveringen till priset lyder:

Gruppboendet Myrgränd har en stabil arbetsgrupp som arbetat tillsammans i många år och som alltid ger det lilla extra till de boende. Det är en trygg arbetsgrupp som ger brukaren en trygg boendemiljö, en positiv känsla och en god omsorg. Arbetsgruppen skapar glädje både hos brukare, kollegor och samarbetspartners. De försöker alltid ta vara på allas förmågor. Boendet inger en känsla av öppenhet, nyfikenhet, flexibilitet och en strävan att ge boenden möjlighet att få växa som individer. Bemötande och arbetssätt är utifrån brukarens perspektiv och personalen har en stabilitet som ger goda förutsättningar för utveckling och nytänkande. Det är en hög trivsel på enheten.

Om Härjedalens kommuns kvalitetspris

Kvalitetspriset delas ut till verksamhet, en enhet eller en arbetsgrupp inom socialförvaltningen och är avsett att uppmärksamma och belöna kvalitetsutveckling och goda exempel inom vård och omsorg. Kvalitetspriset är ett sätt att stimulera och uppmuntra verksamheter till nytänkande, engagemang och ett professionellt förhållningssätt med fokus på verksamhetsutveckling.

Priset motsvarar innevarande års prisbasbelopp och delas ut på årets sista kommmunfullmäktigesammanträde.

Senast uppdaterad: 8 november 2023 08:44
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas