Kalkning runt Mysklan

Med början måndag 4 december 2023 kalkas våtmarker i Mysklans åtgärdsområde i Rogens naturreservat.

Med start 4 december 2023 och några veckor framåt miljökalkar kommunen våtmarker i Mysklans åtgärdsområde i Rogens naturreservat.

Kalkningarna genomförs för att motverka negativa effekter av försurningen och låga pH-värden som påverkar det biologiska livet. Vattendraget Mysklan uppnår inte pH-målet, som är 6,0. Det innebär att pH-värdet inte ska understiga 6,0 vid något tillfälle under året.

Cirka 93 ton granulerad kalk sprids med helikopter från lastplatsen vid Käringsjön. Den produkt som sprids är en granulerad kalk. Miljökalkningen utförs av Härjedalens kommun och Bergs kommun. Samråd har hållits med berörd sameby och Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Mer information

Miljö- och byggavdelningen i Härjedalens kommun och Bergs kommun
Janne Gabrielsson
miljöövervakning och kalkning
Telefon: 070-594 16 06
janne.gabrielsson@berg.se

Mer om kalkning på länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 29 november 2023 14:39
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas