Beslut: inför utmaningsrätt

Kommunfullmäktige har beslutat att införa utmaningsrätt.

Utmaningsrätt innebär att externa aktörer har rätt att föreslå att verksamheter som kommunen driver läggs ut på entreprenad. Verksamheter som innebär myndighetsutövning, eller enligt lag är ålagda kommunen att utföra, samt skola, undervisning och direkt vård undantas från utmaningsrätten.

Kommunfullmäktige fattade beslut om utmaningsrätt på mötet 30 november 2023.

Senast uppdaterad: 5 december 2023 14:48
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas