Svedjegården på intraprenad

Fyra undersköterskor i köket på Svedjegården.

- Det här ser vi fram emot, det ska bli ett spännande projekt. Jobbet är lika men nu ska vi stå på egna ben; det är både pirrigt och spännande. Vi har Åsa Westvall att tacka för att hon tror på oss; hon är en tuff chef som vågar, säger undersköterskan Caritha Forslund. Hennes kollegor Julie Bartlett, Silvia Aravena-González och Anki Tukia instämmer.

Från nyår drivs Svedjegården som intraprenad. Åsa Westvall, chef för verksamheten, har banat väg och fortsätter att leda under nya former nästa år på det särskilda boendet i Ytterhogdal. Målet är att öka mervärdena för de som bor på Svedjegården.

När möjligheten att starta intraprenad inom Härjedalens kommun dök upp var Svedjegården snabb att anmäla intresse.

– Vi har alltid gjort som vi vill i Ytterhogdal - nu tar vi det ett steg till, säger Åsa Westvall, med glimten i ögat.

Sedan blir hon seriös igen och förklarar:
- Alla var med på att testa att stå på egna ben.

Svedjegården har de senaste åren jobbat hårt med förändringar, som nu visar sig vara en perfekt grund för att lägga över verksamheten i intraprenad. Det handlar om schemaförändringar och hur ett schema tas fram, om att förankra alla beslut i den lokala ledningsgruppen och vad som ingår i olika yrkesroller.

– Vi har jobbat med förändringar sedan 2020. Att vi blir mer självständiga är ett naturligt steg i utvecklingen. De arbetssätt vi har haft senare år har banat väg för det här. Vi har jobbat hårt, både enhetschef och personal tillsammans, och är mogna för en förändring där vi har möjlighet att påverka mer och fatta egna beslut.

Åsa Westvall, chef för Svedjegården.

Personalen i fokus

Att driva verksamheten som intraprenad ger större frihet i att utforma arbetsprocesser, mer flexibilitet, främjar nytänkande och kan vara en inspirationskälla till förändring, utveckling och förnyelse av offentlig verksamhet.

– Jag som chef har personalen i fokus, så att de kan ha de boende i fokus, summerar Åsa Westvall sitt ledarskap.

Hon tycker att hon och medarbetarna har funnit ett bra förhållningssätt i hur arbetet på Svedjegården ska flyta och utvecklas.

– Medarbetarna har accepterat att jag inte har koll på detaljerna i verksamheten och de vet att de ansvarar för sitt jobb och jag för mitt. De vet också att de kan fatta egna beslut - eller komma till mig och ventilera frågor.

Sex timmar per dag och elva per natt

I början av januari börjar ett nytt schema.

– Scheman är viktiga och engagerar. Det nya är att vi har en tydlig struktur i schemat, med en typ av skiftgång och mötestid för överlämning mellan alla skift och att natten jobbar elva timmar. Schemat innebär även att alla som jobbar dag jobbar cirka sex timmar per arbetsdag i en heltidstjänst.

Scheman är viktiga och engagerar.

Det nya schemat har fokus på att bemanna efter behov; att det ska vara fler personal på plats de tider jobbet kräver det.

– Vi är väl medvetna om att schemaförändringen kostar mycket. Men vi vill satsa på det för att öka effektiviteten och tror att vi kan tjäna in pengarna där.

Fokus på vad jag kan bidra med

Med intraprenaden kan Åsa Westvall låta personalen vidareutveckla sitt engagemang.

– Det handlar om att vi ska tänka mer på verksamhetens behov och mindre på mina behov. Om jag känner att jag äger något ökar mitt ansvar och engagemang och den viktiga frågan blir vad kan jag bidra med.

Åsa Westvall, som är utbildad till civilingenjör i maskinteknik, har jobbat med verksamhetsutveckling i industrin och har en strukturerad plan för övergången till intraprenad och ser tre steg mot den mer fristående verksamheten där proffsighet och engagemang är ledord.

Tre steg till målet

Det första steget ser hon som avklarat.

– Det vi redan har gjort ligger till grund för att vi vågar kliva in i ett nytt sätt att driva verksamheten. Det handlar om hur vi jobbar med scheman, fattar beslut, definierar roller och den ledningsgrupp vi har och hur den jobbar. Är vi flexibla så tjänar vi på det - är vi inte flexibla kostar det. Eftersom vi har arbetat ihop oss vågar vi.

Eftersom vi har arbetat ihop oss vågar vi.

Det andra steget är chefen och de 37 medarbetarna på Svedjegården mitt i. Det handlar om det nya schemat, hur det ska fungera och att personalen ska sköta det själva.

– Vi har en ny struktur - ett nytt tänk - och har alltid med oss att det måste gå ihop ekonomiskt. Vi behöver vara ännu mer flexibla och beredda att omdisponera och snabbt anpassa oss till just den dagens förutsättningar och behov, summerar Åsa Westvall.

Måltidsupplevelsen och aktiviteter

Om en person är sjuk, eller om det är en för mycket, ska det i första hand lösas genom om att omdisponera resurserna med hela Svedjegården som arbetsplats.

Vi behöver vara ännu mer flexibla

Det andra steget är det som ska tjäna in de de dyrare schemana och resultera i att det blir pengar över till mervärde för de boende.

– När vi har nått hit, till steg tre, ska vi jobba med att öka mervärdena för de som bor på Svedjegården och på allvar titta på de boendes behov. Det gör vi genom att vidareutveckla samarbetet med boende och deras anhöriga men även med utbildning. Jag skulle vilja ha ett samarbetsråd som jobbar pragmatiskt med måltidsupplevelsen och aktiviteter till att börja med, säger Åsa Westvall.

Svedjegården i Ytterhogdal.

Fakta om Svedjegården, särskilt boende i Ytterhogdal

  • 37 medarbetare.
  • Svedjegården består av sex enheter:
    • hemtjänst,
    • natt,
    • Buketten (boende för personer med demenssjukdom) och
    • tre enheter för särskilt boende.

Fakta om intraprenad

Intraprenad förekommer i offentlig sektor och innebär att personalen på en kommunal enhet driver verksamheten som det vore ett eget företag. Till skillnad från entreprenader är intraprenad fortfarande en kommunalt ägd och driven verksamhet med personal som är anställd av kommunen.

Härjedalens kommuns policy för intraprenad, antagen av kommunfullmäktige 4 oktober 2023

Senast uppdaterad: 8 december 2023 09:11
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas