Fler laddare i Härjedalen

Per Palage, trafiksamordnare, vid laddstolpar i Vemdalen.

Fler snabbladdare för personbilar är på gång i Sveg och runt nyår öppnar en laddstation för tung trafik vid Hedlanda flygplats.

Utvecklad laddinfrastruktur i Härjedalen är en viktig hållbarhetsfråga för kommunen.

– Beslutet att se över och etablera laddinfrastrukturen har gett resultat. Utbyggnaden av snabbladdare är en viktig del i vårt hållbara utvecklingsarbete. Vi tagit ett samlat grepp för att planera laddinfrastrukturen i kommunen, säger Per Palage, trafiksamordnare på Härjedalens kommun.

Kommunen bistår med mark – men mer mark behövs

Kommunen söker mark för fler laddstationer över hela kommunen.

– För att satsningen ska lyckas behöver även privata markägare involveras. I Funäsdalen finns stort intresse för att etablera laddstationer — men där har kommunen ingen mark att erbjuda, säger Per Palage.

I Sveg, som pekas ut som en av de viktigaste hubbarna i regionen, har kommunstyrelsen fattat beslut att flytta personalparkering vid Medborgarhuset för att göra mark tillgänglig intill E45:an. Där står 12 laddstolpar med 24 laddpunkter klara i februari 2024. Det är ett attraktivt område för laddning med nära till mat, fika och toaletter.

– Det gynnar butiker och verksamheter i centrum. Vi vill skapa en trafiksäker miljö med fler övergångsställen i korsningen vid Circel K och OKQ8, säger Per Palage.

Väster om Medborgarhuset blir tolv laddstolpar med 24 snabbladdare på 150 kilowatt klara i början av 2024. Nya laddstolpar finns även på parkeringen vid Ica och Apoteket i Sveg.

Laddning för tung trafik i Sveg och på Hedlanda

– Intresse finns för att etablera en laddstation för tung trafik vid Bilprovningen i Sveg. Vi hjälper till att samordna olika intressenter för att få till en laddstation på kommunens mark, säger Per Palage.

Med varje etablering uppstår nya frågor: vad tillåter detaljplanen, var kan chaufförerna rasta och äta, hur ser flöden och trafiksituationen ut, i området.

– Det är inte bara att gräva ned en stolpe, det är större än så, konstaterar Per Palage.

Vid Hedlanda flygplats, mellan Hedeviken och Vemdalen intill väg 84 och väg 315, byggs laddstation för tung trafik. Den blir klar runt årsskiftet 2023-2024.

– Etableringen innebär möjlighet att utveckla området och skapa ett omlastnings- och logistikområde för tung trafik, säger Per Palage.

Vill du etablera laddstationer på din mark

Kontakta Per Palage, Härjedalens kommuns trafiksamordnare.

Kontakt

Senast uppdaterad: 20 december 2023 11:21
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas