Nu införs utmaningsrätt

Träbjörnen i Sveg. Foto: Morgan Grip.

Från och med 1 januari 2024 gäller utmaningsrätt i Härjedalens kommun. Det innebär att företag och föreningar kan föreslå att verksamheter som kommunen driver läggs ut på entreprenad.

Syftet med utmaningsrätt är att effektivisera kommunal verksamhet, minska kommunal konkurrens mot utförare på den öppna marknaden och stimulera näringslivet. Förhoppningen är att det ska bidra till både kostnads- och kvalitetsmässiga fördelar och att skapa en mångfald av utförare av tjänster som kan stärka näringslivet i hela kommunen.

Myndighetsutövning och verksamhet som enligt lag måste utföras av en kommun kan inte utmanas. Utmaningsrätten gäller inte heller skola, undervisning och direkt vård. Däremot all annan kommunal verksamhet. Om en utmaning godkänns så genomförs en upphandling där alla, även den utmanade kommunala verksamheten, kan lägga anbud.

För verksamheter som läggs ut på entreprenad har kommunen fortsatt ett uppföljningsansvar. Kommunen ska nu upprätta processer för att kunna kvalitetssäkra och följa upp dem som kan komma att utföra tjänster som i dag är i kommunens regi.

–Den verksamhet som utförs externt ska hålla minst samma kvalitet som under kommunalt utförande. Antingen får vi en bättre tjänst för samma kostnad eller så blir tjänsten densamma till en lägre kostnad. Syftet är inte att enbart skära kostnader, säger samhällsutvecklingsutskottets ordförande Lars-Olof Mattsson (M).

Beslutet att införa utmaningsrätt togs av kommunfullmäktige den 30 november 2023.

Läs mer om utmaningsrätt i Härjedalens kommun

Senast uppdaterad: 2 januari 2024 08:00
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas