Nytt projekt tar helhetsgrepp på fisket i Härjedalen

Tjej som håller upp en nyfångad aborre vid en sjö

Foto: Anders Lundin, Sportfiskarna

Snart startar ett projekt som ska utveckla fisket i Härjedalen. Det är Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) som tillsammans med Härjedalens kommun och fiskeorganisationerna i Härjedalen har blivit beviljade medel för ett treårigt projekt, ” FishValueZ”.

Under 2022 genomfördes förstudien ”Hållbart Härjedalsfiske” och det är erfarenheterna härifrån som ligger till grund för satsningen. Projektet finansieras av Region Jämtland Härjedalen och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Även länsstyrelsen, företagarorganisationer och andra aktörer inom fisket kommer att medverka.

–Vår förhoppning är att arbetet i Härjedalen blir en regional och nationell förebild för utvecklingsarbete, inte minst när det gäller att långsiktigt planera och bygga upp fiskevård, regelverk och serviceinsatser kring fiskevatten. För att sprida erfarenheter kommer flera kommuner i Jämtlands län att delta som observatörer i projektet, säger Sportfiskarnas vice generalsekreterare Joel Norlin.

Redan innan jul annonserade Sportfiskarna efter en projektledare.

–Vi hoppas att tjänsten kan fortsätta även efter genomförandet och bidra till ökad etablering för Sportfiskarna i Härjedalen, säger Joel Norlin

Fiskeplan och ökad kunskap grund för utveckling

Projektet består av fyra olika delar:

  • Bildande av fyra ”Fiskebygder” i Härjedalen.
  • Framtagande av en fiskeplan för kommunen, som beskriver hur fisket kan utvecklas kring service, fiskeregler, tillgänglighet, fiskevård och information/marknadsföring med mera.
  • Kunskap som grund för utveckling av sportfiskenäringen: Ökad kunskap om ekonomiska värden kopplat till fiske/fisketurism och trender i kunders efterfrågan.
  • Erfarenhetsöverföring och resultatspridning.

–Många fiskevårdsområden har stora utmaningar när det gäller föryngring och utvecklingsarbete, och en ambition är också att stärka stödstrukturerna kring dem och ge dem verktyg i sitt arbete, eftersom de är den viktigaste aktören i sammanhanget, säger Joel Norlin.

Utvecklat fiske i skogslandet kan gynna fjällvatten

Projektet omfattar inte statens vatten i renbetesfjällen, men troligtvis gynnar projektet även dessa vatten. Besökstrycket kan idag vara hårt på enskilda fjällvatten, och genom att utveckla fisket i skogslandet genom fiskevård och förvaltning, så kan det förväntas att besökarna sprids i större utsträckning. Kort sagt, win-win för alla. Och förhoppningsvis fler och större fiskar till både härjedalingarnas och besökarnas glädje.

Ser fram emot projektet

Linnéa Rohlin, landsbygdsutvecklare och Janne Gabrielsson, fiskesamordnare på Härjedalens kommun, ser fram emot att äntligen få sjösätta projektet.

–Det känns otroligt bra att få fördjupa samarbetet med Sportfiskarna, som har lång erfarenhet och kan lyfta fiskefrågorna till en ny nivå för oss i Härjedalen. Våra fiskeorganisationer har under lång tid gjort ett omfattande arbete i sina respektive områden. Tack vare deras tid och stora engagemang har vi nu möjligheten att göra den här satsningen tillsammans, säger Janne Gabrielsson.

En annan som gläds över projektet är Mats Ericsson, som är både lokalpolitiker och turistföretagare i Tännäs.

–En fantastisk möjlighet för oss att genom samordning och samarbete ta nästa steg i att utveckla hela Härjedalen till Sveriges bästa fiskeområde. Till gagn för både fastboende, besökare och det lokala näringslivet, säger Mats Ericsson.

Mer information

Lediga jobb: projektledare till fiskeprojekt i Härjedalen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 12 januari 2024 12:30
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas