Högre inackorderings­tillägg för elever på gymnasiet

Drönar bild över skola i Sveg i vinterskrud.

Foto: Morgan Grip.

Inackorderingstillägget för gymnasieelever är höjt från 1 januari 2024.

Från 1 januari 2024 har inackorderingstillägget höjts för elever i gymnasiet. Beloppen baseras på hur lång väg eleven har från hemmet till skolan.

De nya beloppen är:

  • 1 910 kronor för avstånd mellan 60 och 249 kilometer,
  • 2 120 kronor för avstånd mellan 250 och 749 kilometer och
  • 2 290 kronor för avstånd från 750 kilometer och längre.

Regler för inackorderingstillägg

Senast uppdaterad: 23 januari 2024 17:46
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas