796 matavfallskärl används inte – det vill Vatten och miljöresurs ändra på

Matavfall och restavfall hämtas av en sopbil men hamnar i två olika fack i bilen och hålls separerade. Johan Gunséus, Avfall Sverige.

Vatten och miljöresurs vill tillsammans med sina kunder få en bättre sortering av matavfall. Matavfallet kan bli biogödsel och biogas och fastighetsägarna kan spara pengar genom att tömma den gröna restavfallstunnan mer sällan.

2 216 matavfallskärl står oanvända hos permanentboende i tre kommuner i länet; i Härjedalen 796, i Berg handlar det om 901 och i Bräcke 519 oanvända kärl.

– Tre av tio kärl används inte, det är slöseri med resurser. Matavfallet kan göra nytta som biogödsel och biogas, restavfallet minskar och villaägarna kan spara pengar genom att inte tömma sin restavfallstunna lika ofta, säger Robin Loo, avfallschef på Vatten och miljöresurs.

Från 1 januari 2024 ska alla hushåll sortera sitt matavfall. Vatten och miljöresurs började införa sortering av matavfall i Bergs och Härjedalens kommuner 2020. Sedan oktober 2022 har i stort sett alla permanentboende i Bergs, Bräckes och Härjedalens kommuner matavfallskärl.

– Vi vill att sorteringen ska bli bättre och vi tror att kunskap är en viktig del. Det finns fortfarande många som tror att matavfall blandas med restavfall vid hämtning eftersom de hämtas av samma bil – men det stämmer inte. Alla våra sopbilar har två olika insamlingsfack, ett för restavfall och ett för matavfall, säger Robin Loo.

Bräckes matavfall körs till Härnösands energi och miljö, Bergs och Härjedalens matavfall körs till Ekogas i Gävle. En matavfallspåse på två kilo räcker till att köra en biogasbil i fyra kilometer.

– Vi har en bra bit kvar innan matavfallet sorteras ut på en tillfredsställande nivå. Våra plockanalyser visar att 30 procent av dagens restavfall är matavfall. Sorteras det rätt kan det rötas och omvandlas till biogödsel och biogas, fortsätter Robin Loo.

Målet är att hälften av de oanvända kärlen för matavfall är i bruk 30 augusti 2024.

Mer information

Robin Loo, avfallschef Vatten och miljöresurs
010-251 53 25

Fakta

2021 slängde ett genomsnittligt permanenthushåll i Berg, Bräcke och Härjedalen 1,67 kg matavfall i veckan i det gröna restavfallskärlet. Det är 86,84 kg per hushåll och år. Motsvarande siffra i Kristianstad är 0,15 kg per vecka, vilket motsvarar 7,92 kg på ett år.

Om Vatten och miljöresurs

Vatten och miljöresurs ser till att du har friskt dricksvatten i din kran och en ren närmiljö. Vi arbetar för en hållbar samhällsutveckling genom att förmedla kunskap och tillhandahålla lösningar i din vardag, och för att naturens resurser ska räcka längre. Bolaget ägs av Bergs, Bräckes och Härjedalens kommuner. www.vattenmiljoresurs.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 30 januari 2024 17:35
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas