Hyreshöjning från 1 april 2024 hos Härjegårdar

Foto: Härjegårdar

Hyresförhandlingen mellan Härjegårdar och Hyresgästföreningen är klar. Överenskommelsen innebär att hyrorna höjs generellt med 5,2 procent från 1 april 2024.

Höjningen av grundhyran (kallhyran) motsvarar cirka 312 kronor per månad för en lägenhet med en månadshyra på 6 000 kronor. Bränsletillägget höjs utifrån 2024 års taxehöjningar till 196 kronor per kvadratmeter och år för fjärrvärme samt till 55 kronor per kvadratmeter och år för hushållsel.

Det innebär att den totala höjningen för en lägenhet på 58 kvadratmeter, där grundhyran (kallhyran), värme och hushållsel ingår, blir cirka 375 kronor per månad.

Hyra för bilplats, carport och garage lämnas oförändrad under 2024.

Hyreshöjningen beror på ökade driftkostnader (bland annat för el, fjärrvärme och renhållning) samt ökade kostnader för räntor, löner och ökade underhållskostnader (främst materialkostnader).

Senast uppdaterad: 23 februari 2024 09:35
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas