Läkemedelspåminnare ger större självständighet - införs i hela kommunen

Läkemedelspåminnare

Foto: Härjedalens kommun

En läkemedelspåminnare är en automat som med hjälp av ljus och ljud påminner om när det är dags att ta läkemedel. Automaten matar sedan ut rätt mängd medicin i en förpackad påse. I Härjedalen erbjuds läkemedelspåminnare till äldre som bor kvar i hemmet och får hjälp med sin medicin av hemtjänstpersonalen.

Emilia Jonsson är kommunsjuksköterska och skulle gärna se att fler började använda läkemedelspåminnare.

Läkemedelspåminnare

Emilia Jonsson hoppas att fler ska prova på läkemedelspåminnare. Foto: Härjedalens kommun.

–Med en läkemedelspåminnare kan man behålla sin självständighet längre. Det är bra för brukaren och gör att vi kan hushålla med resurserna. I kommunen är det långa avstånd och vi kan behöva köra många mil för att hjälpa till med medicin. Den tiden kan användas till andra viktiga insatser, säger Emilia.

Kan prova på för att se att det fungerar

Undersköterskorna Louise Busk och Emelie Gropendahl Sjöborg i Sveg berättar gärna hur läkemedelspåminnaren fungerar.

–Om man är intresserad av att prova på är det bara att prata med oss i hemtjänsten. Under prövotiden gör vi hembesök för att se till att allt fungerar som det ska. Vi hjälper också till med inställningarna i läkemedelspåminnaren, säger Louise Busk.

Undersköterskorna Emelie Gropendahl Sjöborg och Louise Busk

Om fler börjar använda läkemedelspåminnare blir det lättare att hinna med besök när många ska ha medicin samtidigt, reflekterar Emelie Gropendahl Sjöborg och Louise Busk. Foto: Härjedalens kommun.

–Det kan också kännas tryggt att veta att vi i hemtjänsten får ett sms om något inte fungerar som det ska. Vi kontaktar då brukaren och kollar läget, säger Emelie Gropendahl Sjöborg.

Kan få insats som social samvaro eller tillsyn

En del brukare som Emelie och Louise pratat med har varit negativa till att prova på läkemedelspåminnare eftersom det innebär att hemtjänsten inte längre kommer för att dela medicinen.

–Det går att få en insats om social samvaro eller tillsyn. Då blir det mer kvalitet i besöket och vi kan också stanna längre, säger Louise Busk.

Nöjd med läkemedelspåminnaren

Gertrud Olsson i Sveg är en av de som valt att ha en läkemedelspåminnare. Hon var inte tveksam till att prova men funderade lite på i vilket rum automaten skulle stå.

Gertrud Olsson

Hos Gertrud Olsson i Sveg står läkemedelspåminnaren i sovrummet. Foto: Härjedalens kommun.

–Jag var lite brydd på om jag skulle höra men det har inte varit några problem, säger Gertrud.

Inställningarna i läkemedelspåminnaren justeras efter brukarens önskningar. Signal och volym kan regleras och det går att välja mellan en kvinnlig och en manlig röst som säger till när det är dags att ta medicin. Gertrud har valt att ha en manlig röst.

Digital teknik viktig för framtidens äldreomsorg

–Härjedalens kommun arbetar för att öka användandet av välfärdsteknik. Det är en viktig del i utvecklingen av kommunens vård- och omsorg och har stor betydelse för att vi ska kunna hantera äldreomsorgen i framtiden. Det behövs nya tekniska lösningar för att stärka den enskildes möjlighet till självständighet men också för att förbättra arbetsmiljö och förutsättningarna för våra medarbetare, säger socialchef Anda Embretzen.

Införs i hela kommunen

Läkemedelspåminnare finns idag i Sveg med omnejd men håller på att införas i kommunens övriga hemtjänstområden. Är du eller en anhörig intresserad av att prova läkemedelspåminnare? Kontakta hemtjänstpersonalen i ditt område för att se om det finns möjlighet. Har du inte hemtjänst, kontakta din hälsocentral.

Mer information

Läs mer om läkemedelspåminnare

Senast uppdaterad: 15 mars 2024 11:01
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas