Förslag: Fördelning av bygdemedel 2024

Foto: Sarah Tjärnås.

Kommunstyrelsen har prioriterat ansökningar om bygdemedel. 56 ansökningar har kommit in och drygt 9 miljoner kronor finns i fonderna. Sedan tidigare är 214 000 kronor av årets pengar öronmärkta för Björnbergets alpina.

Den 20 mars 2024 beslutade kommunstyrelsen om prioriteringsordning i ansökningarna om bygdemedel. Ärendet går vidare till Länsstyrelsen i Jämtlands län för beslut om utdelning av de 9 193 885 kronor som finns i fonderna.

Från beslut tidigare år får Björnbergets alpina 214 000 kronor för belysning och energieffektivisering.

Fördelning av bygdemedel Lossen 2024

Sökande

Ändamål

Sökt belopp kronor

Föreslaget
belopp
kronor

Med-
finansi-ering

procent

Bruksvallarnas byalagInvestering i anläggning för bergvärme712 000712 0004
Funäsdalens padelklubbInvestering i bollmaskin20 00020 0000
Funäsdalens padelklubbInvestering av byggnation förråd31 87531 8750
Funäsdalens slalomklubbAnslutning och indragning av vatten och avlopp.
309 764309 76410
Funäsdalens slalomklubbInvestering i ljudsystem samt kamera107 625107 6250
Köpmannaföreningen Funäsdalen 365Skridskobana och promenadväg på sjön, ansökt belopp 130 613 kronor
92 80092 8000
Tänndalsgruppen ABAnslutning och indragning av vatten och avlopp på Tänndalen arena
1 217 6001 176 4070
Tännäs byalagMarknadsbodar44 400044 400010
Tännäs-Funäsdalens fiskevårdsområdesföreningTillgänglighetsanpassad brygga Östra vattnan239 330239 3300
Tännäs-Funäsdalens FiskevårdsområdesföreningRenovera fiskdammar Ljusnedal381 250381 2500
Västra Härjedalens brukshundklubbBelysning och aktivitetsbana, Hundholmen457 636457 6360
Åarjelraedtien eejhtegi siebrieFörvaring föreningsmaterial125 000125 0000
Långå fiskevårdsområdesföreningSlutförande av Långåljusnan projektet etapp 5
190 000190 00048
Mittådalens samebyInvestering i element och nya möbler till samegården
89 77089 7700
Medskogens byalagGemensam slaghack till ATV samt gungor till lekparken
45 00045 0000


Fördelning av bygdemedel Grundsjön 2024

Sökande

Ändamål

Sökt
belopp
kronor

Föreslaget
belopp

kronor

Med-
finansiering

procent

Företagareföreningen i Vemdalens sockenUppförande av allaktivitetshall
1 000 000931 52497
Hede curlingklubbInstallera fiber och köpa utrustning för att livestreama curlingmatcher31 27831 2780
Hede företagargruppTrivselplatser invid friluftsbron500 000500 00030
Hede-Vemdalens GK, Hede-Vemdalens golfbana ABKomplettera och lägga om dränerings-ledningar320 000320 0000
Hedevikens IFBygga varmförråd125 000125 0000
Hedevikens IFInstallering av solceller363 00000
Hedevikens samfällighetsföreningRestaurering av kvarn100 000100 00025
Hedlanda flygföreningInbyggnad av serveringsyta95 00095 0000
Långå fiskevårdsområdesföreningInvestering i Grundsjöprojektet 202475 00075 00082
Långå fiskevårdsområdesföreningInköp av elfiskeutrutning för fiskevårdande åtgärder i bland annat Grundsjömagasinet och Långåljusnan170 00000
Långågårns ideella föreningInvestering i ett kallförråd i Långågårn89 00089 0009
Särvsjö samfällighetsföreningUpprustning av grundsättning ,el dansbana116 000016
Vemdalens hembygdsföreningInvestering nytt låssystem183 34300


Fördelning av bygdemedel Lofssjön 2024

Sökande

Ändamål

Sökt

belopp

kronor

Föreslaget

belopp

kronor

Med-

finansiering

procent

Lofsdalens bygdegårdsföreningReparation farstukvist, byte värmepump65 00065 00013
Lofsdalens skoterklubbRenovering av klubbstuga165 688165 68810
Lofsdalsspår ekonomisk föreningUpprustning av vandringsleder249 970235 4990


Fördelning av bygdemedel Orrmosjön 2024

Sökande

Ändamål

Sökt

belopp

kronor

Föreslaget

belopp

kronor

Med-

finansiering

procent

Lillhärdals boulesällskapInvestering i föreningens verksamhet45 62535 8180
Lillhärdals folkets hus ekonomisk föreningInvestering i högtalaranläggning, tillgänglighetsanpassning med hörslinga125 418125 4180
Lillhärdals idrottsföreningInköp av bord och stolar till gemensamhetslokal48 47648 4760
Orrmosjöns byalagMontering av solceller70 00070 00074


Fördelning av bygdemedel Svegssjön 2024

Sökande

Ändamål

Sökt

belopp

kronor

Föreslaget

belopp

kronor

Med-

finansiering

procent

Glissjöberg och Mosätts byalagByte av tak och renovering av fasaden på410 040181 56311
IF Max gymInköp av benträningsmaskiner116 900116 9000
Kolsätts byalagInvestering i Kolsätts bygdegård75 00075 0003
Linsells byalag och bygdegårdsföreningUpprustning av tak Linsellparken90 30090 30014
Mosätts skoterklubbSäkerhet efter lederna9 9099 9090
Svegs bridgeklubbInvestering i brickläggningsmaskin med mera42 50042 5000
Svegs curlingklubbUtvändig ommålning av curlinghallen354 375354 3750
Svegs hembygdsföreningByggnadsbevarandevård45 15245 1520
Svegsbygdens skoterklubbFörstärkare för mobiltelefon och utedass64 00064 0000
Äggens byföreningByta luftvärmepump samt installera fiber52 29152 2910


Fördelning av bygdemedel Krokströmmen 2024

Sökande

Ändamål

Sök

belopp

kronor

Föreslaget

belopp

kronor

Med-

finansiering

procent

Framtid Hogdal ideell föreningFrisbeegolfmål35 00000
Framtid Hogdal ideell föreningGrillplats vid skidstadion90 00000
Framtid Hogdal ideell föreningInformationsmonitor
till Ica Ytterhogdal
20 00020 0000
Framtid Hogdal ideell föreningUpprustning av minigolfbanor40 00040 0000
Ytterhogdals folkets hus byggnadsförening u.p.a.Renovering av toaletter50 00050 0000
Ytterhogdals folkets hus byggnadsförening u.p.a.Förbättring av ventilationssystem i Folkets hus
100 000100 0000
Överhogdals hembygdsföreningRenovering av 1 eldstad Fäbodstugan92 00092 0004
Ytterhogdals IKRenovering av undertak och fast inredning i kök i Bauerska villan152 725152 7250

 

Senast uppdaterad: 20 mars 2024 14:18
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas