Flytt av latrinhus industriområdet Ljusnedal (Funäsdalen)

Som en del i Vatten & miljöresurs utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp grävs nya ledningar ned mellan det nya reningsverket och Sörmon i Ljusnedal.

Dessa ledningar kommer att gå längs med Industrivägen. Latrinhuset tas därför omgående ur bruk och det går inte att hämta vatten eller tömma latrin. Huset ska tillfälligt flyttas och det är i nuläget oklart när återställning sker.

Alternativ plats för hämtning av vatten är toaletter/värmestugan på Risnäset. Arbete pågår med att hitta en tillfällig lösning för latrintömning. Uppdatering kommer om detta.

Läs mer om projektet på Vatten & miljöresurs webbplats:

Utbyggnad av vatten och avlopp i Härjedalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 8 april 2024 07:00
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas