Befolkningen i Härjedalen fortsätter öka

Tranor. Foto: Jim Bäck.

Året startar positivt för befolkningssiffrorna i Härjedalen. Befolkningen ökar för tredje månaden i rad.

I februari ökade befolkningen med 35 personer, huvudsakligen på grund av inflyttning. Av de 50 personer som flyttat till Härjedalens kommun i februari har 8 personer flyttat inom länet, 37 personer är inflyttade från övriga län i landet och 5 personer från andra länder.

Med en befolkning, där antalet som dör är fler än de som föds, är inflyttning avgörande för att befolkningen inte ska minska. Den sista februari 2024 bor 10 192 personer i Härjedalen. Det är en person mer än förra året samma tid.

Lars-Olof Mattsson (M), ordförande i samhällsutvecklingsutskottet, konstaterar att risken för ett bakslag för det positiva flyttnettot ser ut att minska.

– Även om skillnaden jämfört med för ett år sedan är minimal så är poängen att vi inte ser någon negativ trend, många har varit rädda för en rekyl efter rekordåren under pandemin, men den risken verkar lite mindre efter detta. Det positiva flyttnettot beror förstås på flera saker men jag är säker på att en viktig faktor är det fina jobb som görs av våra medarbetare som arbetar med inflyttning i Härjedalens kommun och lokala ambassadörer i bygderna.

Senast uppdaterad: 11 april 2024 16:24
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas