Mankellbron i Sveg repareras med start måndag 22 april

Foto: Morgan Grip

Måndag 22 april startar Trafikverket arbetet med att byta ut körbanan på Mankellbron i Sveg. Arbetet beräknas ta ungefär fem veckor och under tiden är bron helt avstängd för fordonstrafik.

Mankellbron i Sveg är en kombinerad väg- och järnvägsbro. Själva bron är trång och körbanan i dåligt skick och den behöver därför bytas ut. Trafikverket startar arbetet måndag 22 april och räknar med att bli klara fredag 24 maj.

Arbetsperiod: måndag 22 april-fredag 24 maj.
Arbetstid: måndag-torsdag, kl. 06.00-18.00

Bron kommer att vara helt avstängd under arbetstid, måndag-torsdag 06.00-18.00. Övrig tid, kvällar och helger, är bron öppen för gång- och cykeltrafik. Fordonstrafik kommer inte att vara tillåten under någon tid och all fordonstrafik till och från centrala Sveg hänvisas därför via väg E45 under arbetsperioden 22 april-24 maj.

Karta med omledningsväg

Förstora bilden
Senast uppdaterad: 13 maj 2024 15:50
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas