Beslut: fortsatt utredning om ungdomsgårdar och kulturskolan

Bildningsutskottet skickar vidare förslagen som rör kulturskolan och ungdomsgårdarna till kommunstyrelsen för en förvaltningsöverskridande utredning. Det beslutade bildningsutskottet 17 april 2024

Tills besluten är fattade fortsätter verksamheterna i kulturskolan och ungdomsgårdarna i oförändrad form.

Senast uppdaterad: 17 april 2024 12:09
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas