Möjligt att söka planbesked i Bruksvallarna

Foto: Börjes Kalle Skarefjäll

Kommunen välkomnar markägare och exploatörer att ansöka om planbesked för att utreda möjligheterna till utveckling i Bruksvallarna.

Arbetet med fördjupad översiktsplan för Ramundberget-Bruksvallarna-Messlingen pausades 2017 för att invänta en ny översiktsplan. Den nya översiktsplanen antogs 2020, men brist på kapacitet i vatten- och avloppsförsörjningen medförde att det inte har gått att utveckla området.

Kommunen kommer inte att ta fram fördjupad översiktsplan för Bruksvallarna, utan bedömer att vidare utveckling av Bruksvallarna hanteras genom planprogram eller detaljplaner. Det, i kombination med den pågående utbyggnaden av vatten och avlopp, gör att kommunen börjar pröva ansökningar om planbesked i Bruksvallarna igen.

Mer information

Planbesked söks hos Bergs kommuns och Härjedalens kommuns gemensamma miljö- och byggnämnd. Ansökan görs via e-tjänsten Ansökan om planbesked Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Svar på planbesked meddelas inom 4 månader.

Gäller endast planbesked

Informationen gäller endast ansökningar om planbesked och inte förhandsbesked eller bygglov. För att kommunen ska kunna handlägga förhandsbesked eller bygglov krävs att den pågående utbyggnaden av vatten och avlopp i området är färdig.

Kontakt

Senast uppdaterad: 18 april 2024 15:09
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas