Förslag om tillskott på 1,8 miljoner kronor till kulturskolan och fritidsgårdarna

Foto: Hans Bjurling

Nu föreslår samhällsutvecklingsutskottet att 1,8 miljoner kronor omdisponeras från samhällsutvecklingsförvaltningens budget till budgeten för kulturskolan och fritidsgårdarna under 2024.

Bakgrunden är att bildningsförvaltningen står inför minskade anslag för fritidsgårdarna och kulturskolan. En översyn av hur verksamheterna kan drivas utifrån kommungemensamma resurser ska också göras.

– Syftet är att ge andrum för att ta fram lösningar för den fortsatta verksamheten utan att det drabbar ungdomarna onödigt hårt. Vi känner att vi kan omprioritera i vår egen budget för att hjälpas åt i de här ekonomiskt kärva tiderna, säger samhällsutvecklingsutskottets ordförande Lars-Olof Mattsson (M).

Omdisponeringen finansieras med 1,6 miljoner kronor i skogsavverkningsintäkter och ett pausat bidrag till upprustning av samlingslokaler på 200 000 kronor. I förslaget ingår även att 2024 års Företagargala ställs in. Pristagare och stipendiater kommer i år att uppmärksammas på ett annat sätt.

Det slutliga beslutet tas av kommunstyrelsen den 15 maj 2024.

Senast uppdaterad: 7 maj 2024 15:19
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas