Beslut: Inriktning på nyproduktion för skollokaler i Sveg

Södra skolan i Sveg. Foto: Heli Asikainen.

Kommunstyrelsen beslutar att nyproduktion är den framtida inriktningen för att säkra tillgången på ändamålsenliga lokaler för högstadiet i Sveg.

I det fortsatta arbetet med att utreda skollokalerna i Sveg ska både gymnasiets och högstadiets behov beaktas för att främja ett effektivt samnyttjande av lokalerna och skolområdet. Utredningen ska även undersöka effekterna av att inrätta ett centralkök för kommunens verksamheter i Sveg med omnejd i de framtida skollokalerna. Utredning görs av kommunens fastighetsavdelning i nära samarbete med bildningsförvaltningen.

Senast uppdaterad: 15 maj 2024 16:13
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas