Beslut: nytt miljövänligare kylsystem till ishallen i Sveg

Foto: Morgan Grip.

Kommunstyrelsen beslutade 15 maj 2024 att köpa nytt kylsystem till ishallen i Sveg för 5,5 miljoner kronor. Ett nytt kylsystem minskar behovet av el för ishallen och behovet av fjärrvärme för Svegsbadet.

Kommunen behöver säkra framtiden för kylanläggningen i Sveg och byta befintlig kylmaskin (kompressorer och kylsystem, inklusive nytt köldmedium) i samband med byte av kompressorer. Från 2027 får det köldmedium, R134a, som används i kylsystemet i ishallen inte längre användas. Redan nu är köldmediet på väg att fasas ut, eftersom det bildar PFAS i kontakt med atmosfären.

De två kompressorerna i kylsystemet i ishallen är från 1990-talet och den ena slutade fungera förra året. Säsongen slutfördes med en kompressor, vilket medförde diverse driftstopp.

Kylanläggningen fungerar även som värmeproducent till Svegsbadet. Under början av året förbrukade Svegsbadet dubbelt så mycket fjärrvärme som motsvarande period förra året. Ett nytt kylsystem minskar behovet av el för ishallen och behovet av fjärrvärme för Svegsbadet.

Senast uppdaterad: 15 maj 2024 17:24
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas