Tillgänglighetsredogörelse

Härjedalens kommun står bakom denna webbplats (herjedalen.se). Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Här beskriver vi hur herjedalen.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Innehåll på sidan

Hur tillgänglig är webbplatsen
Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Tillsyn
Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
Innehåll som inte är tillgängligt
Innehåll som inte omfattas av lagen
Oskäligt betungande anpassning
Hur vi testat webbplatsen

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Du kan läsa mer om vilket innehåll som inte är tillgängligt under rubriken "Innehåll som inte är tillgängligt" nedan.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, kan du meddela oss via kontaktformulär, mejla till kommunikation@herjedalen.se eller ringa 0680-161 00. Svarstiden är normalt två till fem arbetsdagar.

Meddela oss vilket innehåll som inte är tillgängligt via kontaktformuläret

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via kontaktformuläret nedan så att vi får veta att problemet finns.

Du kan självklart vara anonym men om du önskar återkoppling måste du uppge din mejladress.

KontaktformulärTillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du anmäla det till Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).

Anmäl bristande tillgänglighet på DIGG:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innehåll som beskrivs är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt, eftersom det inte uppfyller standarden Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Problem vid användning för alla användare

  • Ej kontrollerat om alla funktioner är åtkomliga från tangentbordet och om markören fastnar.
  • Koden kan i vissa fall ha mindre fel i valideringen, vilket innebär att det finns en liten risk för att enstaka innehåll inte är tillgängligt.
  • Vår e-tjänsteplattform tillhandahålls av Nordic Peak. De granskar med jämna mellanrum tillgängligheten ur det tekniska perspektivet och ska följa WCAG 2.1 så långt det är möjligt.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Det finns pdf-dokument på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade. Dokumenten är inte korrekt gjorda för att fungera med uppläsande hjälpmedel. De kan innehålla bilder och annan grafik som saknar eller har felaktiga alternativ-texter. Vissa dokument har också felaktig läs- och tabbordning.
  • Videofilmer från kommunfullmäktiges sammanträden saknar undertext och syntolkning.
  • Vissa sidor kan ha en felaktig rubrikstruktur.
  • Det finns bilder som saknar alternativ-texter. Det innebär att den som använder ett skärmläsningsverktyg går miste om viss information.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Dokument som offentliggjorts före 23 september 2018 och inte behövs för aktiva administrativa förfaranden.
  • Kartor som används för att visa geografiskt läge och inte är avsedda för navigering.

Oskäligt betungande anpassning

Härjedalens kommun åberopar, för otillgängligt innehåll, undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vi arbetar kontinuerligt med att anpassa kända tillgänglighetsproblem på webbplatsen. Blanketter, dokument, protokoll och handlingar som har publicerats sedan tidigare kräver ett omfattande arbete och vi bedömer att det är oskäligt betungande att göra dem tillgängliga. Däremot arbetar vi för att nya filer som läggs ut ska vara tillgängliga.

Vi fortsätter arbetet med att göra e-tjänster istället för blanketter.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av herjedalen.se

Senaste bedömningen gjordes den 21 november 2022.
Redogörelsen uppdaterades senast den 23 november 2022.

Senast uppdaterad: 28 november 2022 14:11
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas