Snabbladdare för elbilar till Sveg

Drönarfoto över fyrvägskorsning och träbjörn. I fonden byggnader, kyrka och växtlighet i Sveg sommartid.

Foto: Morgan Grip.

Härjedalens kommunen för dialog med två leverantörer av laddstolpar. Planen är att etablera 12 snabbladdstolpar med 24 platser för personbilar vid Medborgarhuset i Sveg under 2023. Målet är även att hitta en plats för en laddstation för tung trafik.

Laddstationer för personbilar och tung trafik

Sveg är utpekat som viktig hubb för trafiken i regionen och det pågår ett arbete med att se över laddinfrastrukturen i hela kommunen. Utöver laddstationer för personbilar jobbar kommunen för att hitta en optimal placering för en laddstation för tung trafik i Sveg.

– Vi har, i samarbete med regionala aktörer, sökt statliga medel för att undersöka möjligheten att etablera laddstationer för lastbilar och bussar, säger Per Palage, trafiksamordnare vid Härjedalens kommun.

Dialog om etablering av laddstationer i Sveg

Utbyggnaden av laddstolpar för eldrivna fordon är en viktig del i kommunens hållbara utvecklingsarbete.

– Vi har dialog med två väletablerade leverantörer om att sätta upp 12 stolpar med 24 platser för snabbladdning (150 kW) för personbilar på en av parkeringarna vid Medborgarhuset i Sveg. Vi räknar med att avtalen ska vara klara efter sommaren och hoppas att stolparna ska vara på plats under 2023. Utöver laddstolpar tittar vi på hur området ska nyttjas i övrigt, säger Per Palage.

Trafiksäkerheten ses över

En viktig aspekt i ombyggnaden är trafiksäkerheten.

– Det är viktigt att vi får en fungerande infrastruktur. Eftersom bilarna laddar i 20–30 minuter blir det fler gångtrafikanter i området . Vi behöver i samarbete med Trafikverket få till nya avfarter, övergångsställen, rastplatser och skapa en säker trafikmiljö för alla i området, säger Per Palage.

Forsatt utveckling i centrala Sveg

Utöver medborgardialog om ny lekpark och förslag om toaletter för besökare för kommunen en dialog med leverantörer av laddstationer för snabbladdning av elbilar. Även en laddstation för tung trafik finns med i planeringen.

Hållbar utveckling av städer och samhällen är en angelägen fråga. Kommunstyrelsen har beslutat att flytta personalparkeringen vid kommunhuset i Sveg för att öppna området för allmänheten och främja utvecklingen av centrum. Sedan dess har enkäter och medborgarträffar genomförts för att klargöra hur kommuninvånare och besökare vill utveckla centrala Sveg.

Medborgardialog om lekparken

Linnea Rohlin, landsbygdsutvecklare i Härjedalens kommun, berättar att förslagen är många och att lekplatsen i Järnvägsparken utvecklas i dalog med medborgarna.

– Överlag tycker de flesta om lekplatsen men de tycker att en stor del av ytan är outnyttjad och önskar mer varierade aktiviteter för äldre barn och fler sittplatser närmare lekytorna. Vi har även fått inspel om att sittplatserna behöver anpassas för personer med begränsad rörlighet, säger Linnea Rohlin, landsbygdsutvecklare.

Den som vill kan följa lekparkens utveckling på herjedalen.se/lekparksveg och på biblioteket i Sveg. Fram till 31 juli 2022 har alla möjlighet att tycka till och lämna idéer och förslag om hur lekparken ska se ut i framtiden via www.menti.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., ange kod 77147941.

Efterfrågan på fossilfria drivmedel ökar

Sveg har länge varit ett nav för persontrafik och tung trafik. Många stannar för att tanka och handla på vägen. Per Palage, trafiksamordnare i Härjedalens kommun, berättar att utöver behovet att se över trafikmiljön i centrala Sveg är efterfrågan på laddstationer för eldrivna personbilar stor. I juni föreslog EU-parlamentet att förbjuda försäljningen av bensin- och dieseldrivna bilar från 2035.

– Om det förslaget antas går efterfrågan på laddstationer från stor till gigantisk. Då ska alla bensin- och dieselpumpar ersättas med laddstationer för el eller andra fossilfria drivmedel. Då räcker det inte att kommunen erbjuder mark utan vi behöver även få med privata markägare i denna omställning, säger Per Palage, kommunens trafiksamordnare.

Senast uppdaterad: 18 juli 2022 15:22
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas