Dialogmöten om ny äldreplan torsdag 18 augusti 2022 i Hede och Sveg

Två människor som fikar på berghäll vid en å i fjällen.

Dialogmötena hålls med alla organisationer som är medlemmar i HRPF, Härjedalens råd för pensionärer och funktionsnedsatta. Vad tycker du som är äldre är viktigt?

Tid och plats

Hede: Församlingshemmet, kl 13.30-16.30
Sveg: Folkets hus, Härjedalssalen, kl 09.00-12.00

Anmälan

Anmälan till dialogmötet sker senast den 15 augusti via mail till sociala@herjedalen.se

Det är viktigt att du meddelar på vilken ort du vill delta.

Äldreplanen

Äldreplanen är en grund för planering och styrning för att göra kommunens äldreomsorg ännu bättre och möta framtidens behov av stöd till äldre personer. Här kan du ta del av det nuvarande förslaget:

Äldreplan för 2022-2035

Lämna synpunkter och idéer

Låt oss få veta vad du tycker. Vi behöver det i arbetet med äldreplanen. Vi tror att du har mycket att bidra med när det gäller vård och omsorg för äldre i kommunen.

Skicka dina åsikter via mejl till sociala@herjedalen.se eller skicka brev till:

Härjedalens kommun
Socialförvaltningen
842 80 Sveg

Till och med 10 augusti 2022 kan du lämna synpunkter.

Äldreplanen bereds av socialutskottet 30 augusti, går vidare till kommunstyrelsen och sedan till kommunfullmäktige 17 oktober 2022 för beslut.

Senast uppdaterad: 19 juli 2023 14:15
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas