Beslut: Gemensam överförmyndarnämnd med Bräcke och Berg

Mosippor i knopp.

Foto: G Er Foto

Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam överförmyndarnämnd för Härjedalens kommun, Bräcke kommun och Bergs kommun.

De tre kommuerna Härjedalen, Bräcke och Berg bildar från 1 januari 2023 en gemensam överförmyndarnämnd. Det beslutade kommunfullmäktige 28 november 2022.

Bräcke och Berg har gemensam överförmyndarnämnd sedan 1 januari 2015, med Bräcke som värdkommun. Härjedalens kommun har under 2022 köpt över­förmyndar­handläggar­tjänsten av den nämnden.

Beslutet gäller under förutsättning att Bergs och Bräcke kommuner fattar liknande beslut.

Uppgifterna för nämnden beskrivs i en överenskommelse och det finns ett reglemente för nämnden. Varje samverkande kommun är representerad i nämnden genom förtroendevalda. Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över ställföreträdares (förmyndare, god man och förvaltare) verksamhet. Verksamheten är lagstyrd och det kommunala handlingsutrymmet är begränsat.

Gemensam överförmyndarnämnd med Bräcke och Bergs kommuner
Kommunfullmäktiges ledamöter
Se kommunfullmäktiges möten i webb-tv

Senast uppdaterad: 28 november 2022 17:41
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas