Beslut: Möjligt för Bräcke kommun att ansluta till Vatten och miljöresurs

drinking water flows from a chrome water tap.

Beslut i kommunfullmäktige gör det möjligt för Bräcke kommun att gå in i Vatten och miljöresurs AB.

Kommunfullmäktige beslutade 28 november 2022 om ny bolagsordning, nytt aktieägaravtal, ägardirektiv och samverkansavtal för Vatten och miljöresurs AB från årsskiftet. De nya avtalen gör det möjligt för Bräcke kommun att gå in i Vatten och miljöresurs AB från 1 januari 2023. Beslutet gäller om kommunfullmäktige i Bergs och Bräcke kommuner antar liknande beslut; Bergs kommun beslutar i frågan 13 december 2022 och Bräcke kommun fattar slutgiltigt beslut 14 december 2022.

Bräcke kommun har under 2022 köpt kompetens och tjänster för avfall och har frågat om möjlighet att ingå i Vatten och miljöresurs AB. Kommunstyrelserna i Bergs kommun, Bräcke kommun och Härjedalens kommun har under 2022 beslutat om avsiktsförklaringar att låta Bräcke kommun gå in i bolaget.

Bräcke köper in sig i bolaget genom nyemission med samma antal aktier och samma summa som Berg och Härjedalen betalade när bolaget bildades.

I samband med detta ändrar bolaget namn från Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB till Vatten och miljöresurs AB.

Om Vatten och miljöresurs AB

Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB är sedan 1 januari 2019 Bergs och Härjedalens kommuners driftbolag för vatten, avlopp och renhållning. Anläggningarna ägs av respektive kommun. Syftet med bolaget är att specialisera och samla resurser och kompetens i bolaget för att underlätta kompetens- och personalförsörjning och minska sårbarheten. Från årsskiftet byter bolaget namn till Vatten och miljöresurs AB.

Vatten och miljöresurs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Erbjuder Bräcke kommun att ingå i Vatten och miljöresurs
Ledamöter i kommunfullmäktige
Se kommunfullmäktiges webbsändningar

Senast uppdaterad: 29 november 2022 11:36
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas