Nya avgifter för barnomsorg från 1 januari

Nya avgifter gäller för barnomsorg från 1 januari 2023. Du som har barn på förskola eller fritidshem behöver lämna in nya uppgifter om din inkomst senast söndag 22 januari 2023.

Du som har barn på förskola eller fritidshem behöver lämna in nya uppgifter om din inkomst som barnomsorgsavgiften grundar sig på. Senast söndag 22 januari 2023 behöver vi ha dina uppgifter.

Enklast lämnar du uppgifterna via e-tjänsten på kommunens webbplats senast 22 januari 2023.
E-tjänst för att lämna uppgift om inkomst för barnomsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den som inte lämnar in aktuella inkomstuppgifter får automatiskt betala den högsta avgiften från 1 januari 2023. Därför är det viktigt att lämna in uppgifterna i tid. Även om du inte har någon inkomst behöver du lämna in uppgifter.

Familjen betalar en avgift för att ha barn i förskola och fritidshem. Hur mycket som betalas beror på hela hushållets totala inkomst. Ju mer hushållet tjänar desto högre blir avgiften, men bara upp till en viss inkomst, ett inkomsttak.

Från 1 januari 2023 ändrar regeringen inkomsttaket till 54 830 kronor per månad före skatt för hela hushållets gemensamma inkomst.

Avgifter för förskola Länk till annan webbplats.
Avgifter för fritids Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 6 december 2022 14:13
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas