Invigning av Ljusglimten måndag 23 januari

Bild av en bricka med målad bild av en fjälltopp, mosippa, hjortronblom och en sol.

Måndag 23 januari invigs dagverksamheten Ljusglimten på Senioren i Sveg av socialutskottets ordförande Anders Häggkvist (C) och socialchef Anda Embretzen. Öppet hus med fika för alla intresserade klockan 11–15.

Socialutskottets ordförande Anders Häggkvist (C) och socialchef Anda Embretzen inviger dagverksamheten Ljusglimten måndag 23 januari 2023 klockan 11.30.

Öppet hus klockan 11–15 för alla intresserade. Servering av tårta, dryck och tilltugg.
Varmt välkomna!

Dagverksamhet för äldre

Ljusglimten erbjuder social samvaro, trygghet och uppmuntran till äldre som bor hemma och har svårt att minnas eller andra kognitiva nedsättningar. Ljusglimten är även öppen för personer som känner sig ensamma och behöver ett socialt sammanhang. Ljusglimten erbjuder aktiviteter och är ett komplement till hemtjänst och anhörigavlösning. En donation på 100 000 konor har använts till att starta verksamheten och möblera lokalen. 

Dagverksamheten Ljusglimten i Sveg

Gåva till socialförvaltningen används till kommande dagverksamhet

Namntävling avgjord - ny dagverksamhet ska heta Ljusglimten

Kontakt

Senast uppdaterad: 25 januari 2023 11:44
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas