Polisen och kommunen överens om nya medborgarlöften

Snöskoterpolis, patrullering i fjällvärlden. Jämtland, fjällräddning, Ulf Wedin

Foto: Lars Hedelin.

Polisen och Härjedalens kommun har tecknat ett nytt avtal om vad Polisen ska fokusera på i Härjedalen under 2023 och 2024. Fokus ligger på trafiksäkerhet, ANDT och brottslighet som påverkar lokalsamhället.

Medborgarlöftet utgår från en lokal problembild baserad på underrättelser, medborgar- och medarbetardialoger, kunskap hos Polisen, kommunen och brottsstatistik. De områden som prioriteras är

  • Trafiksäkerhet
  • Bruk av ANDT med särskilt fokus på unga
  • Brottslighet som påverkar lokalsamhället

Trafiksäkerhet

Påverka lokal trafikmiljö och attityder i trafiken, på väg och i terräng, gällande hastighet, beteende, säkerhet och nykterhet för att minska olycksrisken och öka tryggheten för medborgarna.

Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet

Arbeta förebyggande för att påverka bruk av alkohol, narkotika, dopningspreparat och tobak – med särskilt fokus på unga – för att minska användandet av narkotika i kommunen.

Brottslighet som påverkar lokalsamhället

Arbeta gemensamt för att förebygga brottslighet som påverkar medborgarna och därigenom behålla tryggheten och minska upplevd otrygghet.

Medborgarlöften i Härjedalen på Polisens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brottsförebyggande arbete på Härjedalens kommuns webbplats

Senast uppdaterad: 28 februari 2023 13:47
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas