Brottsförebyggande arbete

Kommunen arbetar med trygghet enskilt och tillsammans med andra aktörer. Många brott går att förebygga. För att det ska lyckas krävs engagemang, kunskap och uthållighet och att vi samarbetar med varandra för att brottsligheten ska minska. Vi fyller alla en viktig funktion i det arbetet.

Medborgarlöften 2021-2022 mellan Polisen och Härjedalens kommun på Polisens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grannsamverkan är en nationell, brottsförebyggande metod där boende i samarbete med Polisen hjälps åt att hålla uppsikt över varandras bostäder och närområde.

Grannsamverkan är ett sätt att bli medveten om hur brottsligheten kan se ut och vad man kan göra för att förebygga den. Syftet med grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten, framförallt genom att förhindra bostadsinbrott, skadegörelse och fordonsstölder. Förutom detta är ett viktigt mål att bygga sociala nätverk och öka engagemanget i ett område.

Ta kontakt med grannsamverkan.jamtland@polisen.se. Skriv Härjedalen i ämnesraden på mejlet.

Samverkan mellan polis och kommun

Polisen och Härjedalens kommun har kommit överens om medborgarlöften för 2019 och 2020.

Medborgarlöften är en del i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. De närmaste två åren prioriteras trafiksäkerhet samt arbete med alkohol, narkotika, dopning och tobak kopplat till ungdomar, unga vuxna och integrationsarbete.

Polisen och kommunen lovar att arbeta för tryggare trafikmiljö och ökad trafiksäkerhet på väg och i terräng

 • Polisen genomför trafikkontroller på väg och i terräng. Hastighet, beteende, nykterhet och extra trafikövervakning under vintersäsong prioriteras.
 • Kommunen jobbar för en tryggare trafikmiljö.
 • Kommun och polis arbetar mot alkohol och droger i trafiken enligt Svegsmodellen.
 • Polis och kommun samordnar information om trafikregler och trafiksäkerhet.

Polisen och kommunen lovar att arbeta förebyggande med ungdomars och unga vuxnas attityder gällande alkohol, narkotika och tobak genom att

 • Polisen besöker alla åttondeklasser för att berätta om vad det innebär att bli straffmyndig och prata om alkohol, nakotika, dopning och tobak.
 • Polisen besöker skolor och fritidsgårdar för att skapa goda relationer.
 • Polisen lovar att försöka medverka vid möten med föräldrar och lärare.
 • Polisen prioriterar tips som rör ungdomar, unga vuxna och droger.
 • Kommunen utvecklar det drogförebyggande arbetet i skolorna.
 • Kommun arbetar förebyggande mot tobak i skolorna.
 • Kommun kartlägger ungdomars användning av droger och arbetar förebyggande utifrån resultaten.

Polisen och kommunen lovar att arbeta integrationsfrämjande genom att

 • Polisen besöker invandrargrupper för att skapa goda relationer.
 • Kommunen lovar att informera om alkohol, nakotika, dopning och tobak i svenska för invandrare-undervisningen.
 • Polisen och kommunen samverkar om information till invandrare.
 • Polisen och kommunen utvecklar samverkan och söker nya samarbetsområden.

Resultat av medborgarlöften 2019-2020 mellan Härjedalens kommun och Polisen

Polisen och kommunen lovar att arbeta för tryggare trafikmiljö och ökad trafiksäkerhet

 • Polisen har trots coronavirusrestriktioner bedrivit trafikövervakning i samma utsträckning som tidigare år med fokus på hastighet och beteende.
 • Vid misstanke om rattfylleri erbjuds kontakt med beroendevård i kommunen.
 • Polisen har informerat om trafikregler och säkerhet i flera forum, ibland gemensamt med kommunen.
 • Kommunen för dialog med Trafikverket om trafikmiljö, främst belysning och hastighet.

Utvecklingsmöjligheter

information om trafikregler och säkerhet till allmänheten gällande terrängkörning.

Polisen och kommunen lovar att arbeta förebyggande med ungdomars och unga vuxnas attityder gällande alkohol, narkotika och tobak

 • Polisen har, ibland med hjälp av kommunen, använt andra metoder för att nå ut med information när fysiska besök inte varit möjligt.
 • Kommunen har anpassat arrangemang för att erbjuda unga och ungdomar aktiviteter trots pandemin.
 • Kommunen och Polisen har samverkat i möten, digitala och fysiska, om ANDT-frågor och brottsförebyggande frågor gällande ungdomar och unga vuxna.
 • Kommunen genomför utbildningar och arbetar enligt handlingsplan med frågor som rör ANDT i skolan.
 • Kommunen arbetar med Tobaksfri duo och har en hög andel elever som skriver kontrakt, 97 procent av eleverna i årskurs 6-9 i Härjedalen har anslutit sig.
 • Arbete pågår för att ha rökfria skolgårdar.
 • Varje år genomförs drogvaneundersökning i kommunen för att kartlägga ungas drogvanor och ge underlag för samverkan med andra aktörer.

Polisen och kommunen lovar att arbeta integrationsfrämjande i Härjedalens kommun

Kommunen och Polisen har haft svårt att hitta resurser och kanaler för att driva denna samverkan och ingen framgång har uppnåtts i det gemensamma arbetet. Arbete har dock bedrivits enligt plan i ordinarie verksamheter.

Senast uppdaterad: 26 juli 2022 16:37
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas