Blanketter

Många av blanketterna kan fyllas i på skärmen, sparas och skrivas ut. En del måste du först skriva ut, fylla i för hand och skickas per post eller enligt annan överenskommelse. Blanketterna är i pdf-format.

Avfall och återvinning sköts av det kommunala bolaget Vatten och miljöresurs.

Senast uppdaterad: 4 oktober 2023 11:55
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas