Konsumentrådgivning

Foto: Pexels, Tirachard Kumtanom.

Hallå konsument är en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket.

Hit kan du vända dig med frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer och att handla hållbart.

Senast uppdaterad: 7 mars 2024 15:39
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas