Borgerliga ceremonier

En borgerlig ceremoni är en ceremoni utan religiösa inslag.

Borgerlig vigsel bokas direkt med vigselförrättare.

  • Plats för vigseln bestäms av paret i samråd med vigselförrättaren.
  • Intyg om hindersprövning, som utfärdas av Skatteverket, lämnas till vigselförrättaren före vigseln.
  • Två vittnen ska närvara vid vigseln.
  • Efter vigseln får paret ett vigselbevis.
  • Vigselförrättaren underrättar Skatteverket om vigseln.
  • Anmälan om eventuell ändring av efternamn görs direkt till Skatteverket.
  • En kommunal avgift faktureras efter genomförd vigsel, förrättad av vigselförrättare genom Härjedalens kommun.
  • Vigselförrättare utses av länsstyrelsen.
Lista över vigselförrättare

Vigselförrättare genom Härjedalens kommun

Telefonnummer

Gunnel Gyllander, Tänndalen/Sveg

072-501 09 35

Barbro Nässelqvist, Hede

070-369 10 86

Helén Eklind, Hede

070-356 15 95

Kia Stugholm, Vemdalen

070-512 79 28

Kerstin Ederlöf Olofsson, Sveg

 070-585 06 39

Gabriella Persson Turdell, Ytterhogdal

070-343 30 62


Länsstyrelsens lista över vigselförrättare i Jämtlands län Länk till annan webbplats..

Begravning kan ske enligt Svenska kyrkans eller annat trossamfunds ordning eller vara borgerlig. Utgångspunkten är alltid den avlidnes önskemål. En borgerlig begravning är inte styrd av något regelverk utan ordnas av de efterlevande, oftast efter den avlidnes önskemål.

Lokal för borgerlig begravning

Det ställs inga formella krav på en lokal för borgerlig begravning. Den kan i princip äga rum var som helst, inomhus eller utomhus. För de som önskar ställer Svenska kyrkan i Härjedalen lokal till förfogande för borgerlig begravning.

Borgerlig begravningsförrättare

Vid en borgerlig begravning finns ingen präst som håller i ceremonin. Personen som håller i begravningen kallas för begravningsförrättare eller officiant. Härjedalens kommun har inga borgerliga begravningsförrättare och förmedlar inte denna tjänst. Det finns inga formella krav på vem som kan vara förrättare och det går att låta en anhörig eller vän leda begravningen.

Begravningsavgift

Begravningsavgift betalas av alla, oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Avgiften berättigar till gravplats, gravsättning, kremering, transporter och lokal för begravningsceremonin.

Begravningsombud

Sedan stat och kyrka skiljts åt har länsstyrelsen förordnat ombud att granska hur den församling, som har hand om begravningsverksamheten, tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

Begravningsombud i Härjedalens kommun finns på länsstyrelsens webbplats. Länsstyrelsens lista över begravningsombud i Jämtlands län Länk till annan webbplats..

I samband med nationaldagsfirandet delar kommunen ut ett smycke till alla nyfödda i kommunen. Smycket delas ut till barn födda från 1 januari 2006 och framåt. Smycket heter Livsträdet och tillverkas av silversmeden Kerstin Öhlin Leijonklou. Motivet är inspirerat av Överhogdalstapeten.

Beslut att dela ut en gåva till nyfödda fattades av kommunfullmäktige 19 september 2005 efter en motion från Lars Bygdén och Conny Ljugsand (dåvarande Folkpartiet). Enligt beslutet ska gåva ha klar profilering mot Härjedalen och vara ett minne från uppväxtkommunen.14 juni 2006 beslutade kommunledningsutskottet att gåvan ska vara ett smycke inspirerat av livsträdet på Överhogdalstapeten.

Det är barn som fötts och registrerats efter föregående års ceremoni som uppmärksammas med ett smycke. Det kan även vara barn som föddes strax innan föregående års ceremoni, som inte hunnit registreras då.

Relaterade dokument

Kontakt

Senast uppdaterad: 11 juni 2024 13:44
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas