Eleffektbrist

Det svenska samhället är beroende av el för att fungera. Störningar i elförsörjningen kan få omfattande konsekvenser, både för samhället i stort och för den enskilda användaren. Om det uppstår effektbrist kan elanvändare behöva kopplas bort och den el som finns att tillgå prioriteras till samhällsviktiga elanvändare.

Energimyndigheten arbetar tillsammans med kommuner, statliga myndigheter, länsstyrelser, privata aktörer och elnätsföretag för att kunna planera och hantera olika situationer som kan uppstå vid elbrist. Planeringsprocessen heter Styrel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Om elbrist av någon anledning uppstår ska el styras till de verksamheter som bedöms vara viktigast för att samhället ska fungera.

Samhällsviktig verksamhet

Samhällsviktig verksamhet är en verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller, eller bidrar till, nödvändiga samhällsfunktioner. Exempel på samhällsviktig verksamhet finns inom exempelvis sjukvård, livsmedelsförsörjning och transport men också inom flera andra områden.

Om du är en samhällsviktig elanvändare

Det är Härjedalens kommun som avgör vilken verksamhet som anses vara samhällsviktig inom kommunens geografiska område. Om din verksamhet är en samhällsviktig elanvändare kan du anmäla den till kommunen, lämna uppgifter kring verksamheten och motivera varför den ska anses vara samhällsviktig.

Anmäla verksamhet

Du kan anmäla din verksamhet genom att fylla i ett formulär här på webbplatsen. Det går också bra att mejla eller skicka brev.

Jag vill anmäla via formulär

Anmäla via mejl eller brev

Följande uppgifter ska vara med i din anmälan:

  • Verksamhetens namn (Verksamhetens/företagets namn) 
  • Verksamhet (Vilken verksamhet bedriver ni)
  • Bedömd prioritet (enligt lista på prioriterade elanvändare Öppnas i nytt fönster.) (Skriv ett nummer från listan)
  • Motivering (Motivera kort den bedömda prioriteten)
  • Postadress (Verksamhetens adress)
  • Postnummer (Verksamhetens postnummer)
  • Postort (Verksamhetens postort)
  • Anläggningsidentitet/GSRN-kod (Koden börjar alltid med siffrorna 735999 och återfinns på elräkningen)
  • Nätägare/nätkoncessionshavare (Det nätbolag som äger elnätet)
  • Kontaktuppgifter (Namn, mejladress och telefonnummer så att vi kan kontakta dig/er)

Anmälan mejlas till: saksam@herjedalen.se

Anmälan skickas med brev till:

Härjedalens kommun
Att: Säkerhetssamordnare
Medborgarhuset
842 80 Sveg

Om du anser att uppgifterna är känsliga eller omfattas av sekretess, skicka då uppgifterna i ett rekommenderat brev och komplettera med information kring vilken sekretessgrund du anser är aktuell.

Mer information

Senast uppdaterad: 15 september 2022 13:38
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas