"Arbetet med vägarna har kommit igång ordentligt"

Foto: Sarah Tjärnås.

Arbetet med att lämna tillbaka skötseln av enskilda vägar till fastighetsägarna pågår. Lantmäteriet bedömer att de kan vara klara med merparten av vägarna under 2026.

Kommunens ansökan till Lantmäteriet omfattar 260 enskilda vägar. Ett 20-tal vägar är överlämnade och Lantmäteriet arbetar med ett 80-tal vägar.

– Arbetet med vägarna har kommit igång ordentligt och Lantmäteriet har många lantmätare som jobbar med våra vägar, säger projektledaren Klas Hallman.

Han hjälper föreningar med att förbereda inför övertagandet och sköter kontakten med Lantmäteriet, fastighetsägare, vägföreningar och stöttar vid bildandet av föreningar.

– Arbetet har äntligen tagit fart efter, framför allt, de hinder som pandemin ställde till. Vi styr inte över takten i genomförandet utan det ligger till största delen på Lantmäteriet. Därför ser vi positivt på att man satt in större resurser från det hållet för att ro det hela i hamn inom rimlig tid, säger Lars-Olof Mattsson (M), ordförande i samhällsutvecklingsutskottet.

Redan 2019 beslutade kommunfullmäktige att kommunen ska lämna tillbaka vägar, som kommunen inte är juridiskt ansvarig för, till fastighetsägarna. Efter pandemin har arbetet tagit fart. Det finns flera anledningar till beslutet.

  • Rättviseaspekten: En del privata vägar sköts av berörda fastighetsägare medan andra privata vägar sköts av kommunen. Ofta nyttjas båda typerna även av företag och turister som inte betalar något för att använda vägen.
  • Kommunal ekonomi: De pengar som kommunen lägger på underhåll av privata vägar behövs i kommunens kärnverksamhet.

Enskilda vägar på Härjedalens kommuns webbplats

Kontakt

Senast uppdaterad: 14 mars 2023 12:19
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas