Sök pengar ur donationsfonder

Sök pengar ur de donationsfonder som kommunen förvaltar. Du ansöker enklast via e-tjänsten. Sista ansökningsdag är 30 april 2023.

Utdelningsbara donationsmedel 2023

Stiftelsen Södergrens fond 339 793 kronor
Stiftelsen Svegs sjukhus samfond 321 286 kronor

Stiftelsen Södergrens donationsfond

Ändamålet är att främja barn- och ungdomsvård, bistå åldringar och personer med funktionshinder.

Utdelning kan ske till personer som är folkbokförda i före detta Tännäs kommun (Funäsdalsområdet). För barn görs ansökan av målsman eller med målsmans medgivande.

Stiftelsen Svegs sjukhus samfond

För täckning av till exempel kostnader för eftervård, rekreationsresor, pedagogiska leksaker eller hjälpmedel.

Utdelning kan ske till patienter folkbokförda i Härjedalens kommun. För barn görs ansökan av målsman eller med dennes medgivande.

Ansökningstid

Ansökningar om pengar ur kommunstyrelsens donationsfonder ska vara kommunen tillhanda senast 30 april 2023. Beslut om utdelning fattas i juni 2023.

Ansök via e-tjänst senast 30 april 2023

Ansökan görs via kommunens e-tjänst för kommunalt förvaltade fonder Länk till annan webbplats.

Ansök via blankett

Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast 30 april 2023
Ansökningsblankett finns på www.herjedalen.se/blanketter Länk till annan webbplats.

Ansökan skickas till

Fondens namn
Härjedalens kommun
Medborgarhuset
842 80 Sveg

Mer information om fonderna

Mer information om fonderna finns på Härjedalens kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Handläggare för donationsfonder

Telefon: 0680-161 00, måndag-torsdag 10.00-12.00

Bakgrund

Härjedalens kommun förvaltar fonder, eller stiftelser som benämningen är enligt stiftelselagen. Stiftelserna förvaltas av kommunstyrelsen.

Förvaltning

Utdelningsbara donationsmedel beräknas årligen fram av ekonomiavdelningen. Kommunstyrelsens utskott beslutar om utdelning enligt bestämmelserna för varje stiftelse och lämnar beslutet till ekonomiavdelningen för utbetalning.

Senast uppdaterad: 16 mars 2023 12:59
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas