Bra kvalitet på luften i Härjedalen

Foto: Sarah Tjärnås

Alla svenska kommuner ska varje år rapportera om sin luftkvalitet enligt särskilda föreskrifter från Naturvårdsverket.

I utomhusluften finns olika föroreningsämnen som vid högre halter är skadliga för hälsan och miljön. De olika ämnena förekommer i form av både partiklar och gaser.

I Härjedalens kommun är luften av god kvalitet och inga gränsvärden överskrids visar kartläggningar och skattningar som kommunen gjort.

Kontakt

Senast uppdaterad: 19 juni 2023 14:20
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas