Ställ en fråga till en ledamot i kommunfullmäktige

På kommunfullmäktiges sammanträde onsdagen den 28 juni genomförs allmänhetens frågestund.

Då kan du ställa frågor om den kommunala verksamheten till ledamöter i kommunfullmäktige.

Hur många frågor får ställas?

  • Frågor får ställas till högst två ledamöter.
  • Max tre frågor får ställas till en ledamot.

Hitta ledamöter i kommunfullmäktige

Hur besvaras frågorna?

Ledamöterna svarar muntligt på inlämnade frågor på kommunfullmäktiges sammanträde den 28 juni. Om det inte framgår vem frågan är ställd till, avgör kommunfullmäktiges ordförande vem som ska besvara den. Det gäller även om ledamoten som frågan är ställd till inte kan besvara frågan. Ordförande får också besluta att frågor som har snarlikt innehåll besvaras med ett och samma svar.

Frågor ska vara skriftliga

Frågor ska vara skriftliga och lämnas via formulär på kommunens webbplats senast tisdagen den 27 juni.

Ordningsregler

Ordförande avvisar frågor som:

  • uppenbart inte har med den kommunala verksamheten att göra,
  • rör myndighetsutövning mot enskild,
  • har ett rasistiskt eller kränkande innehåll.

 

Kontakt

Senast uppdaterad: 20 juni 2023 09:11
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas