Politisk organisation

I förtroendemannaregistret finns kontaktuppgifter till politiker i Härjedalens kommuns nämnder, utskott och styrelser.

Du kan hitta alla politiska instanser i kommunen, se vilka som sitter i dem och vad de tillhör för parti. Du kan även söka efter en enskild politiker.

Senast uppdaterad: 26 maj 2023 11:26
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas