Läsglädje och rörelseglädje i nya lekparken

Ett lok och ett lekhus omgärdas av tågräls. Principskiss över nya lekparken i Sveg. 3D-rendering: Kompan.

Den nya lekparken i Sveg satsar på att stimulera rörelse, fantasi och har läsfrämjande inslag. Olika delar av av parken är byggda med olika åldrar som målgrupp. Parken beräknas vara klar sommaren 2024.

Byggstart för den nya parken planeras till juni 2024.
Ta en digital promenad i den nya lekparken. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det finns 1 750 000 kronor för att utveckla lekparken i Sveg. Ny lekutrustning och markarbeten kostar 1 350 000 kronor och sagoskog och läsfrämjande åtgärder 400 000 kronor. Pengarna kommer från kommunen (900 000 kronor) och statsstöd (850 000 kronor).

Tillgänglighetsanpassad yta med gungor, karusell och studsmattor. På den gula ytan blir nuvarande lekställning med rutschkana kvar. Principskiss över nya lekparken i Sveg. 3D-rendering: Kompan.

– Vi har fått ett uppdaterat förslag på hur parken blir. Det nya förslaget uppfyller kriterierna för parken och många av medborgarnas synpunkter och kreativa förslag har tagits med. Dessutom klarar vi det inom den budget vi har, säger Linda Bergström, tillförordnad chef för samhällsutvecklingsförvaltningen.

Den nuvarande lekställningen med rutschkana renoveras och blir en del av den nya parken - ett tydligt önskemål från barn och vuxna. Parken får även en tillgänglig grillplats och fler sittplatser, även det önskemål från Svegsborna.

Biblioteksverksamheten bidrar med 400 000 kronor till den nya lekparken, pengar som kommer från Kulturrådet för att stärka biblioteken.

Längst till höger syns sagotronen. Kullen runt den gula rutschkanan kan användas som pulkabacke under vintern. Principskiss över den nya lekparken. 3D-rendering: Kompan.

– Vi ska skapa en sagolik miljö. I parken finns inslag för att väcka nyfikenhet för bibliotek, böcker, lärande och läsande, sådant som bidrar till språkutveckling. Här får vi möjlighet att jobba läsfrämjande på ett helt nytt sätt, säger Jessica Strand, chef för biblioteksverksamheten.

Förutom att skapa en sagolik miljö, enligt barnens önskemål, erbjuder biblioteket högläsning och sagoyoga i parken. Det kommer även att finnas sagotron och sagostig i parken.

Ny lekpark i Sveg för lek, kultur och rörelse med information om tidplan, finansiering, kriterier och delaktighet i utvecklingen för parken i Sveg.
Lekparker i Härjedalen

Olika gungor och klätterställningar. I bakgrunden en linbana. Principskiss över den nya lekparken i Sveg. 3D-rendering: Kompan.

Senast uppdaterad: 27 mars 2024 14:30
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas