Beslut: Partistöd för 2023

Kommunfullmäktige beslutade 4 oktober 2023 att betala ut totalt 871 500 kronor i partistöd för innevarande år.

Härjedalens kommun betalar varje år ut partistöd till partier som är, eller under året innan var, representerade i kommunfullmäktige. Utbetalning kan nekas om inte tidigare partistöd redovisats senast 30 juni.

Hur stödet har använts ska redovisas enligt kommunallagens och kommunens egna bestämmelser om partistöd. Stödets storlek beräknas utifrån årets prisbasbeloppet.

Regler för kommunalt partistöd och oppositionsstöd i Härjedalens kommun

Kommunalt partistöd 2023
PartiMandat i
kommunfullmäktige
Grundstöd
kronor
Kanslistöd
kronor
Summa
kronor
Centerpartiet484 00031 500115 500
Härjedalspartiet242 00015 75057 750
Kristdemokraterna121 0007 87528 875
Liberalerna242 00015 75057 750
Moderaterna5105 00039 375144 375
Socialdemokraterna8168 00039 375207 375
Sverigedemokraterna484 00031 500115 500
Vox humana363 00023 62586 625
Vänsterpartiet242 00015 75057 750
Summering31651 000220 500871 500

 

Senast uppdaterad: 4 oktober 2023 15:30
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas