Beslut: stöder Bris med 17 000 kronor

Foto: Pexels

Kommunledningsutskottet har beslutat att ge Bris region nord 17 000 kronor i bidrag för deras verksamhet under 2024.

Bris region Nord har ansökt om 17 000 kronor i bidrag för 2024. Den 3 oktober 2023 beslutade kommunledningsutskottet att bevilja summan.

Bris driver den nationella stödlinjen för barn 116 111 som har öppet dygnet runt och året om via chatt, mejl och telefon. Under 2022 hade Bris 44 420 kurativa kontakter med barn under 18 år. De vanligaste samtalskategorierna är psykisk ohälsa, familj och familjekonflikter, våld, övergrepp och kränkningar.

Ledamöter i kommunledningsutskottet

Senast uppdaterad: 4 oktober 2023 14:20
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas