Projekt stärker hållbart näringsliv - workshop för företagare

I ett pågående projekt studeras hur företagens lönsamhet kan öka samtidigt som svinn och spill minskar. Nu bjuds företag in till workshops i Hede och Sveg 23-24 november. Foto: Mostphotos

Inom ramen för en förstudie bjuds nu företag in till dialog och lärande om industriell symbios och cirkulär ekonomi.

Fram till våren 2024 ska projektgruppen och expertkonsulter undersöka vilka restprodukter som kan användas i cirkulära kretslopp för energi- och materialproduktion. Man tittar också på utveckling av affärsmodeller för befintliga och nya företag.​​

Idén till förstudien kommer från samhällsutvecklingsförvaltningens uppdrag att undersöka möjligheten för grön vätgasproduktion i Härjedalen.​

Vätgasproduktion skapar restprodukter, som värme och syrgas, och det finns behov av att kartlägga spillprodukternas användningsområden. Hur kan de bidra till att effektivisera befintliga företag och skapa grund för etablering av nya företag?

- Industriell symbios handlar om att öka företagens lönsamhet och konkurrenskraft för att främja näringslivets utveckling och nya etableringar. Samtidigt värnas miljön och klimatet genom minskat svinn och spill. Jag ser fram emot att starta dialogen och samarbetet med företagen, säger projektledare Franziska Gandert. ​

Workshops i Hede och Sveg

Projektgruppen bjuder in till workshops i Hede och Sveg 23-24 november 2023 där företagare får möjlighet att lära sig mer om smart resurseffektivisering och delta i dialogen kring möjliga industriella symbioser i Härjedalen.​

Mer information

Har du frågor om projektet, kontakta projektledare Franziska Gandert:
franziska.gandert@herjedalen.se

Läs mer om möjligheterna för grön vätgasproduktion i Härjedalen:

Projektet medfinansieras av Region Jämtland Härjedalen och den Europeiska regionala utvecklingsfonden för Mellersta Norrland.

Senast uppdaterad: 9 november 2023 14:22
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas