Uppdatering om IT-attack 29 december 2023

Foto: Johnér produktion, Scandinav bildbyrå

Härjedalens kommun har blivit utsatt för en IT-attack som resulterat i stora störningar i IT-miljön. För närvarande finns ingen prognos för när problemen kan vara åtgärdade.

Uppdatering om IT-attack
29 december 2023 klockan 15.50

  • Kommunen levererar tjänster inom vård och omsorg som vanligt.
  • Mejl som skickats till kommunen efter 22 december 2023 kan för närvarande inte hanteras. Ring in ditt ärende via växeln 0680-161 00 om det är brådskande.
  • Resurscenter ber timvikarier ta kontakt via 0680-176 51 för att rapportera arbetstider från onsdag 20 december och hur schemat ser ut framöver. Har du som är timvikarie redan kontaktat arbetsplatsen behöver du inte kontakta Resurscenter.
  • Fakturor som kommunen har skickat ut kan betalas på samma sätt som vanligt, till exempel för barnomsorg.
  • Utbetalning av försörjningsstöd fungerar.
  • Kommunens e-tjänster fungerar inte.

Kontakt med kommunen

Kontakt med kommunen sker via telefon: växel 0680-161 00, vardagar 08-16.

Lön betalas ut

  • Anställda får lön utbetald fredag 26 januari 2024.

Fakturor till och från kommunen

  • Fakturor som kommunen har skickat ut kan betalas på samma sätt som vanligt.
  • Fakturor som skickats till kommunen i annat format än papper, har vi inte tillgång till. Det innebär att kommunen inte kan identifiera och betala fakturor som kommit in elektroniskt, via mejl eller till vår skanningstjänst.

Felanmälan och driftfel Härjegårdar

Orosanmälan

Orosanmälan görs via växeln 0680-161 00 under kontorstid. Övriga tider via 112.

Fokus på service till medborgarna

Den 23 december 2023 blev kommunen utsatt för en IT-attack. Kommunen har aktiverat sin krisledningsorganisation och arbetar för att upprätthålla servicen till medborgarna samtidigt som arbetet pågår med att utreda skadornas omfattning och återställa systemens funktionalitet.

Bemöter inte krav

Kommunen har mottagit krav, som inte kommer att bemötas. Kommunen kommenterar inte detta vidare på grund av säkerhetsskäl.

Alla nyheter om IT-attacken mot Härjedalens kommun Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 29 december 2023 15:55
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas