Orosanmälan och akut hjälp

Misstänker du att ett barn far illa? Du behöver inte veta säkert om något är fel. Det räcker att du har en misstanke eller känner oro. Du kan även anmäla oro för vuxen. Genom att anmäla oro till socialtjänsten kan du hjälpa oss att möta problem så tidigt som möjligt.

Så här gör du en orosanmälan

Vid akut oro utanför kontorstid ring 112 och be att bli kopplad till socialjouren i Härjedalens kommun.

Blankett för orosanmälan barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan vara anonym

Som privatperson har du rätt att vara anonym men det underlättar i en eventuell utredning om du säger vem du är. Att vara anonym innebär att du inte kan uppge namn, telefonnummer eller skicka anmälan via e-post.

Vissa yrkesgrupper har skyldighet att anmäla om de ser eller misstänker att ett barn far illa. Det gäller bland annat personal på skolor, socialtjänsten och sjukvården. Om du omfattas av anmälningsskyldigheten kan du inte vara anonym.

Vad händer efter orosanmälan?

När orosanmälan kommer till socialtjänsten görs en bedömning om det finns behov av omedelbart skydd. Därefter beslutar socialtjänsten om det finns anledning att inleda en utredning eller inte.

Om socialtjänsten inleder en utredning tar de in mer information och gör en bedömning om det finns behov av insats från socialtjänsten. De insatser som socialtjänsten ger ska hjälpa individen att förändra sin situation.

Omfattas du av anmälningsskyldigheten och orosanmälan handlar om ett barn har du rätt att få information om utredning inleds eller ej. Det har du inte som privatperson.

Om det finns misstanke om att ett barn har blivit utsatt för brott kan socialtjänsten göra polisanmälan.


Kvinnofridslinjen

Telefon 020-50 50 50
Nationell stödtelefon öppen dygnet runt. Samtalen är gratis och syns inte på telefonräkningen.

Brottsofferjouren Östersund

Telefon 063-51 24 00

Läs mer på sidan Våld i nära relation

När socialkontoret är stängt och du behöver hjälp med akuta sociala frågor kan du vända dig till socialjouren via SOS Alarm på telefon 112. Med akuta frågor menas ärenden utanför kontorstid som inte kan vänta till nästa vardag.

Till 1177 kan du ringa dygnet runt för att få sjukvårdsrådgivning. Här får du svar på om det är något du själv kan göra eller om du behöver komma till sjuksköterska eller läkare.

1177 Vårdguidens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till BRIS kan alla under 18 år ringa och prata med en kurator om vad som helst. Du når BRIS på telefon 116 111. Det är gratis och ditt nummer syns inte. Du behöver inte tala om vem du är och du bestäm­mer själv vad du vill prata om. Du kan även välja att chatta eller mejla.

BRIS webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Posoms uppgift är att hjälpa när samhällets resurser inte räcker till för att klara ett bra omhändertagande av personer som drabbats av olycka.

Posom

Kontakt

Senast uppdaterad: 29 november 2022 13:45
Redaktör för sidan: Helena Lindell
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas