Beroende av alkohol, droger, spel eller sex

Den som tycker att alkohol, droger, spel eller sex tar för stor plats i ens eget eller en närståendes liv kan vända sig till kommunen för råd och stöd. Kommunen erbjuder stödinsatser och olika former av behandling.

Kommunen kan exempelvis erbjuda

  • Enskilda samtal
  • Servicesamtal - 5 inledningssamtal kan bokas direkt hos öppenvården och den enskilde har möjlighet att vara anonym. Samtalen journalförs inte. Samtalen kan ske i Funäsdalen, Hede och Sveg.
  • Rådgivning vid alkohol-, drog- och spelberoende
  • Gruppbehandling för vuxna över 18 år
  • Vård och behandling på behandlingshem
  • Anhörigstöd
  • Anhöriggrupper
  • Personligt ombud

Som anhörig till en person med alkohol-, drog- eller beroendeproblematik är du välkommen att höra av dig till oss på individ- och familjeomsorgen eller ta kontakt med kommunens öppenvårdsenhet.

Köper du sexuella tjänster, upplever att du har ett sexmissbruk eller porrsurfar? Vill du ha hjälp att sluta? Då kan du vända dig till Kast-mottagningen hos Centrum mot våld. Kast står för Köpare av sexuella tjänster. Mottagningen erbjuder individuell samtalsbehandling och rådgivning. Du som är anhörig kan också kontakta oss för råd och stöd.

På vår hemsida finns mer information och kontaktformulär. Du kan också ringa oss på 0200-120 145 vardagar klocka 8 till16. Du kan vara anonym i den inledande kontakten med oss. 

Centrum mot våld Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 29 november 2022 11:13
Redaktör för sidan: Helena Lindell
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas