Dödsfall och begravning

När någon avlidit ska en bouppteckning göras. I vissa fall finns det möjlighet att i stället göra en dödsboanmälan. Det finns möjlighet att få ekonomisk hjälp till begravningskostnader.

En dödsboanmälan kan göras om dödsboets tillgångar bara räcker till kostnader för begravning och övriga utgifter i samband med dödsfallet - under förutsättning att fast egendom eller tomträtt inte ingår i dödsboets tillgångar.

Viktigt att tänka på vid dödsboanmälan

  • Stoppa genast alla atuogiron
  • Inga räkningar, förutom begravningskostnaderna, ska betalas innan dödsboanmälan är klar. Det gäller även hyran.
  • Finns tillgångar i dödsboet ska de i första hand användas till begravningskostnaderna
  • Anhöriga ärver inte den avlidnes skulder

Begravningskostnaderna skall i första hand betalas med tillgångarna i dödsboet och går före alla andra kostnader som till exempel obetald hyra, hushållsel, telefon eller kostnader för utflyttning och städning av bostaden.

Finns det inte pengar i dödsboet kan dödsboet ansöka om ekonomiskt bistånd till hela eller delar av begravningen. Max ett halvt prisbasbelopp minus dödsboets egna tillgångar kan beviljas efter utredning.
Prisbasbelopplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att handläggare ska kunna utreda rätten till bistånd måste en godkänd dödsboanmälan eller bouppteckning samt underlag på begravningskostnad lämnas in tillsamans med ansökan. Vid bouppteckning ska även kapital- och räntebesked, kontoöversikt, kontoutdrag från dödsdagen och framåt samt fullständig deklaration lämnas in.

Kontakt

Senast uppdaterad: 27 september 2020 14:11
Redaktör för sidan: Helena Lindell
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas