Uppdateringar om IT-attacken mot Härjedalens kommun

Foto: Sarah Tjärnås

Kommunen arbetar vidare med följderna av IT-attacken under julhelgen. Systemen kommer successivt i gång och nu upphör dagliga uppdateringar.

Från måndag 8 januari 2024 informerar vi allt eftersom arbetet går framåt.

Fakturor till kommunen hanteras nu som vanligt.

Uppdatering om IT-attack
5 januari 2024 klockan 11.35

  • Kommunen levererar tjänster inom vård och omsorg som vanligt.
  • Mejl som skickats till kommunens ordinarie mejladresser efter 22 december 2023 kan för närvarande inte hanteras. Mejl till kommunen kan skickas till följande mejladress: kommun.stab@herjedalense.onmicrosoft.com
  • Ring in ditt ärende via växeln 0680-161 00 Länk till annan webbplats. om det är brådskande.
  • Fakturor som kommunen har skickat ut kan betalas på samma sätt som vanligt, till exempel för barnomsorg.
  • Utbetalning av försörjningsstöd fungerar.
  • Kommunens e-tjänster fungerar inte.

Kontakt med kommunen

Kontakt med kommunen sker via telefon: växel 0680-161 00 Länk till annan webbplats., vardagar 08-16. Mejl: kommun.stab@herjedalense.onmicrosoft.com

Lön betalas ut

  • Anställda får lön utbetald fredag 26 januari 2024.

Fakturor till och från kommunen

  • Fakturor som kommunen har skickat ut kan betalas på samma sätt som vanligt.
  • Fakturor till kommunen hanteras nu som vanligt.

Felanmälan och driftfel Härjegårdar

Orosanmälan

Orosanmälan Länk till annan webbplats. görs via växeln 0680-161 00 Länk till annan webbplats. vardagar 08-16. Övriga tider via 112.
Använd inte kommunens e-tjänst för orosanmälan.

Fokus på service till medborgarna

Den 23 december 2023 blev kommunen utsatt för en IT-attack. Kommunen har aktiverat sin krisledningsorganisation och arbetar för att upprätthålla servicen till medborgarna samtidigt som arbetet pågår med att utreda skadornas omfattning och återställa systemens funktionalitet.

Bemöter inte krav

Kommunen har mottagit krav, som inte kommer att bemötas. Kommunen kommenterar inte detta vidare på grund av säkerhetsskäl.

Alla nyheter om IT-attacken mot Härjedalens kommun Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 5 januari 2024 11:36
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas